Kurs typ 1 – HLR med hjärtstartare

Genom kursen lärs man grundligt upp i hur man utför hjärt-, lung- räddning, tar hand om luftvägsstopp, samt användning av järtstartare/defibrillator. Den skadade kan vara allt från en gammal tant som fått hjärtstopp mitt på gatan, till din fiskarkompis i fjällen.

Kursens innehåll:
  1. Kort teoridel
  2. Övning på HLR-dockor. Färdigheterna ska sätta sig i händerna.
  3. Ryggslag och bukstöt (tidigare Heimlich manöver), för uftvägsstopp.
  4. Träna på användning av hjärtstartare/defibrillator.

Denna kurs hålls helt enligt HLR-rådets riktlinjer.

img
KURS 2 – anpassad HLR

Förstahjälpen utbildning som anpassas företagets behov.
Grundstommen är HLR rådets fösta hjälpen utbildning.

Kursen innehåller bland annat:
  • Hastigt insjuknande i exempelvis diabetes, stroke och allergi.
  • Idrottsskador
  • Brännskador
  • Kylskador
  • Drunkningsolyckor
  • Agerande på skadeplats

Kontakta Palle för mer detaljerad information om denna kurs.

img
Kursbevis

Kurs 1: Efter godkänd genomförande av kursledare erhålles HLR rådets kursbevis.

Kurs 2: Palle’s egen certifierade diplom, där det specificeras vad man har lärt sig under utbildningen.

img